Privacy Verklaring

The Colour Kitchen Academy is onderdeel van de Participatie Academie B.V.

App een coach App een coach

Privacy statement The Colour Kitchen Academy B.V.

Vastgesteld op 20 augustus 2023

 

The Colour Kitchen Academy B.V.

Prinses Christinalaan 1, 3554 JL te Utrecht

Ingeschrevenen bij de KVK met nummer: 82570922

Ook te bereiken via: administratie@thecolourkitchen.com

 

Wij respecteren jouw privacy en persoonlijke levenssfeer, maar soms hebben we persoonlijke gegevens van jou nodig. In deze verklaring lees je welke gegevens wij gebruiken en hoe wij deze gegevens opslaan, beschermen en verwerken. Deze privacy policy is van toepassing op onze website academy.thecolourkitchen.com (de “Website”) en de diensten die wij aanbieden (de “Diensten”). Wij behandelen jouw persoonlijke gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de “Relevante Wetgeving”)

 

Jonger dan 16 jaar

Als je jonger dan 16 jaar bent, dan heb je toestemming van je ouders of wettelijke voogd nodig om onze Website en Diensten te gebruiken.

 

Persoonsgegevens

Om onze Website en Diensten aan te kunnen bieden, verwerken wij persoonsgegevens. Met het begrip “persoonsgegeven” wordt informatie bedoeld waarmee je als persoon geïdentificeerd kan worden. Deze definitie is in overeenstemming met de Relevante Wetgeving.

 

Jouw toestemming

We kunnen jouw gegevens op verschillende momenten bewaren, zoals wanneer je onze Website bezoekt, een account aanmaakt op onze Website, gebruik maakt van onze Diensten of als je contact met ons opneemt. Wij mogen jouw gegevens verwerken, omdat we jouw toestemming vragen via deze privacy policy. Bovendien hebben we jouw gegevens nodig om de overeenkomst tussen jou en ons uit te voeren. Als je ervoor kiest om je gegevens niet te delen, dan is het niet mogelijk om een programma te volgen bij The Colour Kitchen Academy

 

Verder zullen we jouw gegevens niet zonder jouw toestemming verwerken, tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn.

 

Dataverzemeling via derden

Niet alleen krijgen wij jouw persoonsgegevens van jouzelf maar ook via instanties zoals gemeenten, welzijnsinstelling en het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Zij zullen je vragen of je akkoord bent om met ons de gegevens te delen. Zodra wij de gegevens hebben gekregen beschouwen wij dat deze gegevens met jou toestemming zijn doorgestuurd. Mocht dit niet het geval zijn dan vragen we je zo spoedig mogelijk ons hierop te wijzen. Wij zullen passende maatregelen nemen. Je kunt je verzoek richten tot: administratie@thecolourkitchen.com

 

Welke gegevens verzamelen wij en wat doen we ermee?

Om gebruik te maken van onze Website en Diensten hebben wij de volgende gegevens van jou nodig:

 • Je naam
 • Je voornaam
 • Je e-mailadres
 • Tussenvoegsel
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • Nationaliteit en geboorteplaats
 • Gegevens voogd/verzorger/ouders
 • Gezondheidsgegevens (op eigen verzoek)
 • Voortgang afgenomen dienst (intensiteit, begeleidingsgegevens, tussentijdse- en eindrapportage, gegevens mbt aanwezigheid, zorgbegeleidingsgegevens, werkgever en AOK) indien noodzakelijk.
 • Financiële gegevens uitvoer programma
 • Beeldmateriaal (bij toestemming)
 • Je begeleider
 • BSN
 • ID bewijs
 • Inschrijving- en uitschrijvingsdatum
 • IP-adres

We verzamelen ook wat informatie van jou die niet persoonlijk is als je onze Website gebruikt, zoals:

 • De naam van de browser die je gebruikt
 • Het besturingssysteem dat je gebruikt

 

Per dienst is er een register van de verwerkingsactiviteiten opgesteld waarmee precies inzichtelijk is op welke basis we welke gegevens we verwerken met welk doel. We verwerken alleen gegevens op basis van een deelnemersovereenkomst.

 

Nieuwsbrief

The Colour Kitchen Academy B.V. biedt nieuwsbrieven aan. Zo blijf je op de hoogte van aanbiedingen, (kortings)acties en ander nieuws. Om zeker te zijn van jouw toestemming gebruiken wij voor nieuwsbrieven het opt-in systeem. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen.

 

Wij zullen jouw gegevens alleen voor bovenstaande doelen gebruiken, of voor een doel dat hier nauw mee samenhangt. Zo worden jouw gegevens dus nooit op een onverwachtse manier door ons gebruikt.

 

Beveiliging

We doen er alles aan om jouw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding van jouw persoonlijke gegevens door onbevoegden. Hierdoor kunnen degenen die niets met jouw gegevens te maken hebben, er niet bij. Wij doen dit door middel van de volgende maatregelen:

 • Beveiliging van netwerkverbindingen met Secure Socket Layer (SSL), of een vergelijkbare technologie
 • De toegang tot de gegevens is beperkt tot de personen die de gegevens nodig hebben

 

Bewaartermijn

Wij zullen jouw persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan we ze nodig hebben voor de doelen die wij eerder omschreven. Zodra de (bewaar)termijn is verstreken zullen wij de gegevens vernietigen.

 

Met wie delen wij jouw persoonlijke gegevens?

Verwerkers

Het komt voor dat andere partijen jouw gegevens van ons krijgen. Wij komen met deze partijen in een verwerkersovereenkomst overeen dat zij zorgvuldig met jouw gegevens omgaan en zij krijgen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn om hun dienst te verlenen. Deze partijen gebruiken jouw gegevens alleen in overeenstemming met de instructies die wij geven en niet voor eigen doeleinden. Wij kunnen jouw gegevens bijvoorbeeld doorgeven aan de organisatie die de deelnemersadministratie uitvoert en programmaonderdelen uitvoeren. Zij zullen de (deelnemers)administratie en onderdelen van het programma uitvoeren. Deze partijen zijn “verwerkers” in de zin van de Relevante Wetgeving.

 

Doorgifte

Wij zullen jouw gegevens alleen binnen de Europese Unie verwerken. Buiten de Europese Unie verwerken wij alleen jouw gegevens, als dat land een passend beschermingsniveau biedt voor jouw gegevens.

Zonder jouw toestemming zullen we jouw gegevens nooit naar andere landen of aan andere partijen doorgeven dan die hierboven genoemd zijn.

 

Links

Op onze Website kunnen links naar andere websites staan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacy bescherming van deze websites. We adviseren je dan ook om altijd de privacy policy van de betreffende website te lezen.

 

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat via de server van een website naar de browser wordt gestuurd. De browser slaat het bestandje vervolgens op in je apparaat. Je apparaat krijgt een uniek nummer, waarmee onze site het apparaat later weer herkent.

 

We kunnen cookies gebruiken om je ervaring op onze Website te verbeteren. Cookies zorgen er daarnaast o.a. voor dat de Website snel is, je onze Website veilig kan bezoeken en wij fouten op onze Website kunnen opsporen.

 

Je kunt cookies altijd zelf via de browserinstellingen verwijderen of uitschakelen. Er worden dan geen cookies meer opgeslagen als je onze Website bezoekt. Maar let wel op: zonder cookies werkt onze Website mogelijk minder goed.

 

Wat zijn jouw privacyrechten?

Op basis van de privacywetgeving heb je verschillende rechten om controle te houden over de persoonsgegevens die een organisatie over je verzamelt en gebruikt. Zo heb je het recht van inzage. Dit recht is ervoor bedoeld dat je kunt controleren of de gegevens juist zijn en om eventueel verbeteringen door te geven. Ook kun je zo checken of TCKA de gegevens rechtmatig heeft gebruikt. Naast het inzagerecht heb je ook het recht om bezwaar te maken tegen een gegevensverwerking bij TCKA of om een correctie door te voeren of om verwijdering te vragen.

 

Indien je gebruik wilt maken van je privacyrechten kun je mailen naar administratie@thecolourkitchen.com.

 

Nadat je ons een email hebt verzonden, ontvang je per e-mail een ontvangstbevestiging. TCKA kan naar aanleiding van je verzoek vragen om je te identificeren.

 

Je kunt het ook schriftelijk een verzoek sturen naar:

 

The Colour Kitchen Academy B.V.

Prinses Christinalaan 1

3554 JL te Utrecht

 

Je verzoek wordt altijd in behandeling genomen. Je krijgt binnen een maand bericht op je verzoek. Indien het niet lukt om je verzoek binnen een maand inhoudelijk te behandelen dan ontvang je hierover bericht. TCKA moet je verzoek uiterlijk binnen drie maanden afhandelen.

 

Incidenten (datalekken)

Ondanks onze voorzorgsmaatregelen om persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen, blijft het mogelijk dat er incidenten plaatsvinden waarbij persoonsgegevens betrokken zijn. Dit soort incidenten worden datalekken genoemd. Denk je dat er bij TCKA een datalek plaatsvindt? Neem dan direct contact op met de administratie@thecolourkitchen.com.

 

De volgende gegevens dienen doorgegeven te worden bij melding van een datalek:

 

 • je naam en contactgegevens
 • wat het incident is
 • welke persoonsgegevens betrokken zijn
 • welke systemen betrokken zijn bij het incident
 • wanneer en hoe je het incident hebt ontdekt

 

Vragen en klachten

Voor vragen over dit privacy statement kun je contact opnemen met administratie@thecolourkitchen.com

 

Als je een klacht hebt over hoe TCKA met persoonsgegevens omgaat, dan horen wij dat graag. Daarnaast heb je altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijzigingen

Dit privacystatement kan door TCKA te allen tijde gewijzigd worden, zonder voorafgaande aankondiging. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op deze website gepubliceerd zijn.